در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایران‌خودرو با شرکت ال‌جی کره قرارداد می بندد/ آغاز عملیات از پاییز