در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ربیعی: توسعه گردشگری و صنایع دستی از اولویت های وزارت تعاون است/دولت یازدهم پرکار اما...