در حال انتقال به آدرس درخواستی

جهانگیری: به صراحت می گویم، هیچ نهادی یک دلار پول نفت را به دولت برنگردانده است