در حال انتقال به آدرس درخواستی

آتش سوزی روز گذشته کانادا قیمت نفت را بالا برد/ نفت برنت؛ بشکه ای 45 دلار - تی نیوز