در حال انتقال به آدرس درخواستی

شکست روند صعودی شاخص بورس با افت 194 واحدی شاخص