در حال انتقال به آدرس درخواستی

Fars News Agency : دعوت احمدی نژاد از رییس جمهور سودان برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها