در حال انتقال به آدرس درخواستی

تلاش عربستان برای تغییر پیش‌نویس طرح «فریز نفتی» شکست خورد