در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - امضای 12قرارداد در نشست تجاری امروز ایران و ایتالیا/هدفگذاری بازگشت به مبادلات...