در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - قراردادهای صادرات نفت به 3 کشور اروپایی امضا شد