در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - معاون بانک مرکزی:حساب های ایران از فردا در بانک های خارجی باز می شود/افزایش نرخ ارز...