در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - بانک مرکزی مبالغ ریالی اسناد خودروسازان برای تسهیلات 25میلیونی را پرداخت کرد