در حال انتقال به آدرس درخواستی

اکبر ترکان: هیچگاه نگفتم 4 وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفت‎خور یا رانت‎خوار بوده‎اند...