در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوباما مجوز معامله دلاری با ایران را صادر می کند - تی نیوز