در حال انتقال به آدرس درخواستی

تیراندازی در ایالت «اورگون» آمریکا 15 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت