در حال انتقال به آدرس درخواستی

موافقت ٦ تولیدکننده نفت با برگزاری نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک