در حال انتقال به آدرس درخواستی

سایپا و شرکت کره ای قرارداد فاینانس یک میلیارد دلاری امضا کردند