در حال انتقال به آدرس درخواستی

شاهزاده سعودی: ایران می‌تواند طی 24 ساعت عربستان را نابود کند