در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزرای 5+1 ابراز امیدواری کردند با پایان روند بررسی برجام در مجلس ایران، روند اجرایی شدن آن آغاز...