20:43
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۰،۰۸۱.۲
   ۱۷.۵۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۵۹،۷۸۶ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۹/۱۵    ۱۲:۳۳
ریسک سبد:
مدت نگهداری:
تاریخ اعتبار:
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ثروت آفرین سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
آزاد ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام