14:15
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۲۱۸
   ۱۱.۴۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۶،۷۹۰ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۱/۰۳    ۱۲:۴۴
ریسک سبد:
مدت نگهداری:
تاریخ اعتبار:
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رهنمون سرمایه سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ثروت آفرین سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ثروت آفرین سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ رهنمون سرمایه سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ثروت آفرین سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
آزاد ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام