03:08
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۱۴۶.۲
   ۲۱.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۰،۱۵۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۳    ۱۲:۳۶
ریسک سبد:
مدت نگهداری:
تاریخ اعتبار:
ویژه ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
آزاد ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
آزاد ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ رهنمون سرمایه سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رهنمون سرمایه سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ثروت آفرین سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ثروت آفرین سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ رهنمون سرمایه سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ثروت آفرین سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
آزاد ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام
ویژه ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ابن سینا مدبر اماکو سبد سهام