سهام یاب-بهروز بهاري /stocktwits/ سهام یاب-بهروز بهاري بهروز بهاري میری نه صف بهروز بهاري بهروز بهاري <a data-topic-uniqueid="IRR1DADE0101" class="with-topic-card" href="/stocktwits/IRR1DADE0101">#مدارانح</a> دوستان کسی میدونه حق تقدم های استفاده نشده رو که شرکتها با قیمت های مختلف بفروش میرسونن پولشو با چه قیمتی بین سهامدارا تقسیم میکنن؟ آیا میانگین فروش رو محاسبه میکنند یا روش دیگری هست؟ بهروز بهاري بهروز بهاري بهترین جا برای این افراد کشور قبرس پیش درازگوشهاس... بهروز بهاري بهروز بهاري خخخخخ مچکر اشتب شد بهروز بهاري بهروز بهاري روحانی مچرکیم!!! بهروز بهاري بهروز بهاري ایشااله نصیب همه بشه هرچند ب سهامیاب خودمون نمیشه!!!! بهروز بهاري بهروز بهاري لرسو u؟ بهروز بهاري بهروز بهاري همچنین یدی خان.ایشااله همیشه پرسود باشی و از بورس لذت ببری. من از دوستان همشهریم پرسیدم گفتن خداروشکر فیلترو را برداشتن . بهروز بهاري بهروز بهاري خودم فک میکنم برای ما برادشتن و میخوان گازانبریمون کنن!!خخخخخخخخخخ بهروز بهاري بهروز بهاري ن بخدا ورشکسته بورسم!!!! بهروز بهاري بهروز بهاري جدی میگم فیلتر نیست بخدا!!! یعنی ممکنه من الان خارج باشم و خودم خبر ندارم!!!؟؟؟ بهروز بهاري بهروز بهاري ب جون هممون برا من فیلتر نیست. شایدم فقط برامن برداشتن!!!! بهروز بهاري بهروز بهاري <a data-topic-uniqueid="news" class="with-topic-card" href="/stocktwits/news">#خبر</a> سلام به همه سهامیابیهای عزیز. گوش شیطون کر ما از دیروز تاحالا فیس بوک رو بدون فیلتر وارد میشیم برای شما هم همینطوره یا ما داریم خواب میبینم!!!!؟ بهروز بهاري بهروز بهاري <a data-topic-uniqueid="news" class="with-topic-card" href="/stocktwits/news">#خبر</a> سلام به همه سهایابیهای عزیز. گوش شیطون کر ما از دیروز تاحالا فیس بوک رو بدون فیلتر وارد میشیم برای شما هم همینطوره یا ما داریم خواب میبینم!!!!؟ بهروز بهاري بهروز بهاري فرزاد تو کدوم راهههههه؟ بهروز بهاري بهروز بهاري <a data-topic-uniqueid="IRO1TAYD0001" class="with-topic-card" href="/stocktwits/IRO1TAYD0001">#حتاید</a> بشدت خوشبین هستم. امروز صب زنگ زدم امور سهام. با کمال تعجب و مسرت دیدم خطشون هنوز قطع نشده و زنگ میخوره!!! بنابراین هنوزاحتمال وجود حیات در اون شرکت هست.خیییییییییییییلی بهروز بهاري بهروز بهاري <a data-topic-uniqueid="IRO1TAYD0001" class="with-topic-card" href="/stocktwits/IRO1TAYD0001">#حتاید</a> بشدت خوشبین هستم. امروز صب زنگ زدم امور سهام. با کمال تعجب و مسرت دیدم خطشون هنوز قطع نشده و زنگ میخوره!!! امیدم چندین برابر شد که بالاخره هنوزاحتمال وجود حیات در اون شرکت هست.خیییییییییییییلی بهروز بهاري بهروز بهاري یوسف جان امروز حقوقی شبندر تا این لحظه خوب عمل کرده 71&#037; خرید داشته حدود4&#037; فروش اگه این حمایت و فروش حقوقی نبود پایانی ایقد بالا نمیومد.بنظرم هنوز جای داره عرضه کنه برای بالاکشیدن پایانی. بهروز بهاري بهروز بهاري <a data-topic-uniqueid="IRO1PNBA0001" class="with-topic-card" href="/stocktwits/IRO1PNBA0001">#شبندر</a> شبندر خدانگهدار تو.....بمیرد بمیرد دشمن بدخواه تو....!!!!!صف خرید مبارک سهامداران صبور بهروز بهاري بهروز بهاري <a data-topic-uniqueid="IRO1IKCO0001" class="with-topic-card" href="/stocktwits/IRO1IKCO0001">#خودرو</a> لطفا نیم ساعت مفت فروشی نکنید واز کافران نباشید!!! بهروز بهاري