19:12
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۲۹۹.۶
   ۵۳۷.۷۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۷۳،۶۳۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۸/۰۵    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

mh

مهدی مهدی عضو از ۱۳۹۲/۰۲/۰۲

  مهدی مهدی(@mh)
  #فباهنر #سیگنال_خرید اهداف احتمالی: 185 ... 195 ... 205 ... 215 خوش بین
  مهدی مهدی(@mh)
  #ختور ... #سیگنال_خرید ... جهت نوسانگیری ... نظرشخصی ... 95/01/21 خوش بین
  مهدی مهدی(@mh)
  مهدی مهدی(@mh)
  #فاذر ... سیگنال خرید فعلا ... 95/01/10 خوش بین
  مهدی مهدی(@mh)
  #فاذر ... سیگنال خرید فعلا ... 95/01/10
  مهدی مهدی(@mh)
  #فولاد ... سیگنال خروج فعلا بد بین
  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #توریل
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید243126701395/01/31متوسط9%

  توضیح: 94/12/22 ... اهداف احتمالی : محدوده هدف و مقاومت اول 2620 تا 2670 هدف 2910 محدوده هدف و مقاومت دوم 3140 تا 3270 هدف 3475 >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #توریل
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید243126201395/01/23کم7%

  توضیح: 94/12/22 ... اهداف احتمالی : محدوده هدف و مقاومت اول 2620 تا 2670 هدف 2910 محدوده هدف و مقاومت دوم 3140 تا 3270 هدف 3475

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #پلاسک
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید170019401395/01/17کم14%

  توضیح: 94/12/16 ... اهداف احتمالی: 1940 ... 2030 ... 2175 ... و حتی 2555 >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ختراک
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید224226151395/01/17کم16%

  توضیح: 94/12/16 ... در صورت عبور از 2385 محدوده هدف و مقاومت 2615 تا 2720 را می توان در نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ختراک
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید224226151395/01/17کم16%

  توضیح: 94/12/16 ... در صورت عبور از 2385 محدوده هدف و مقاومت 2615 تا 2720 را می توان در نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #تایرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید218524301395/01/22متوسط11%

  توضیح: 94/12/14 ... محدوده هدف و مقاومت اول 2375 تا 2430 که در صورت عبور از آن می توان محدوده هدف و مقاومت 2730 تا 2810 را نیز در نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #تایرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید218523751395/01/15کم8%

  توضیح: 94/12/14 ... محدوده هدف و مقاومت اول 2375 تا 2430 که در صورت عبور از آن می توان محدوده هدف و مقاومت 2730 تا 2810 را نیز در نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #کاما
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید242231601395/01/15کم30%

  توضیح: 94/12/14 ... در صورت عبور از 2755 میتوان این اهداف را در نظر داشت: محدوده 3160 تا 3380 و در صورت عبور از آن 3610 >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ولیز
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید191921961395/01/18متوسط14%

  توضیح: 94/12/11 ... محدوده هدف و مقاومت 2110 تا 2196 را در پیش دارد ... در صورت عبور محدوده 2500 تا 2680 هم دست یافتنی می باشد >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ولیز
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید191921961395/01/18متوسط14%

  توضیح: 94/12/11 ... محدوده هدف و مقاومت 2110 تا 2196 را در پیش دارد ... در صورت عبور محدوده 2500 تا 2680 هم دست یافتنی می باشد >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #ولیز
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید191921101395/01/11متوسط9%

  توضیح: 94/12/11 ... محدوده هدف و مقاومت 2110 تا 2196 را در پیش دارد ... در صورت عبور محدوده 2500 تا 2680 هم دست یافتنی می باشد

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #خشرق
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید219727501395/01/11متوسط25%

  توضیح: 94/12/10 ... در صورت عبور از 2335 ، محدوده هدف و مقاومت 2750 تا 2940 را پیش رو دارد. >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #آ س پ
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید118813801395/02/08متوسط16%

  توضیح: 94/12/08 ... در صورت عبور از محدوده هدف و مقاومت 1245 تا 1290 ، می توان به 1380 نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mh)
  #سیگنال #خرید #آ س پ
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید118812901395/01/09متوسط8%

  توضیح: 94/12/08 ... در صورت عبور از محدوده هدف و مقاومت 1245 تا 1290 ، می توان به 1380 نظر داشت >> سود کم و پیوسته <<

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mh هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

آخرین مطالب ویژه

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟