02:47
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۲۹۹.۶
   ۵۳۷.۷۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۷۳،۶۳۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۸/۰۵    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

bsh1460806468

بهمن شیخ رحیمی عضو از ۱۳۹۵/۰۴/۱۷

  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )یک روز پیش #فملی خبر بهدردبخر این که پار سال ملی مس با المان تفا هم نامه امضا کردنذ امسال 15 تا20 در ایران قرارداد امضا میکنندکه دوازدهمین نما یشکاه بین المللی معدنوصنایع معدنی وماشین الات تجهیزاتو صنایع... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی خبر بهدردبخر این که پار سال ملی مس با المان تفا هم نامه امضا کردنذ امسال 15 تا20 در ایران قرارداد امضا میکنندکه دوازدهمین نما یشکاه بین المللی معدنوصنایع معدنی وماشین الات تجهیزاتو صنایع وابسته15تا18وچهارمینکنگرهبین المللی معدن وصنایع معد نی ایران وششمین کنفرانس مهندسی ئعدن ایران ابان ماه1395از16تا18همین ماه ابان درمحل دایمی نما یشگاه های بین المللی تهران درایران برگذار خواهد شد وبا شرکت... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملیح بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )6 دقیقه پیش #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )7 دقیقه پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )2... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )7 دقیقه پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )2 دقیقه پیش #فملیخبر سود فملی از روز شنبه اول ابان توسط با نک تجارت با کارت ملی که فتوکپی هم داشته باشی وکد بورس می توانید بگیرید درضمن ملی مس سهامش ارزشمند است هر که دارد نفروشد وتا می توانید سهام ملی مس... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )2 دقیقه پیش #فملیخبر سود فملی از روز شنبه اول ابان توسط با نک تجارت با کارت ملی که فتوکپی هم داشته باشی وکد بورس می توانید بگیرید درضمن ملی مس سهامش ارزشمند است هر که دارد نفروشد وتا می توانید سهام ملی مس بخرید ضرر نمیکنید از من گفتن از شما نشنیدن خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملیخبر سود فملی از روز شنبه اول ابان توسط با نک تجارت با کارت ملی که فتوکپی هم داشته باشی وکد بورس می توانید بگیرید درضمن ملی مس سهامش ارزشمند است هر که دارد نفروشد وتا می توانید سهام ملی مس بخرید ضرر نمیکنید از من گفتن از شما نشنیدن
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  همن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )2 دقیقه پیش #فملی 8)3 دقیقه پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )7 دقیقه پیش6468)4 دقیقه پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 21 ساعت پیشفملی دروغگو دشمن خداست هئین امسال ملی مس ایران از... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی 8)3 دقیقه پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )7 دقیقه پیش6468)4 دقیقه پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 21 ساعت پیشفملی دروغگو دشمن خداست هئین امسال ملی مس ایران از 120تومان به نزدیکی 170تومان رسیده ودر مجمع برای سال 94 مبلغ 20تومان سود و 15ودودر صد افزایش سرمایه... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )7 دقیقه پیش6468)4 دقیقه پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 21 ساعت پیشفملی دروغگو دشمن خداست هئین امسال ملی مس ایران از 120تومان به نزدیکی 170تومان رسیده ودر مجمع برای سال 94 مبلغ 20تومان سود و 15ودودر صد افزایش سرمایه داده ومی خواستی جه بشود درست است که و ضع بورس همه خراب بود وفملی از800تومان بیشتر قیمت داشت وبه کمتر از120تومان رسید ولیدر... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  6468)4 دقیقه پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 21 ساعت پیشفملی دروغگو دشمن خداست هئین امسال ملی مس ایران از 120تومان به نزدیکی 170تومان رسیده ودر مجمع برای سال 94 مبلغ 20تومان سود و 15ودودر صد افزایش سرمایه داده ومی خواستی جه بشود درست است که و ضع بورس همه خراب بود وفملی از800تومان بیشتر قیمت داشت وبه کمتر از120تومان رسید ولیدر اینده نجندان دور فملی ارزش وقیمت واقعی خود را خواهد یافت وبهقیمت باور نکردنی خواهد رسیدیعنیاز1000تومان... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 21 ساعت پیشفملی دروغگو دشمن خداست هئین امسال ملی مس ایران از 120تومان به نزدیکی 170تومان رسیده ودر مجمع برای سال 94 مبلغ 20تومان سود و 15ودودر صد افزایش سرمایه داده ومی خواستی جه بشود درست است که و ضع بورس همه خراب بود وفملی از800تومان بیشتر قیمت داشت وبه کمتر از120تومان رسید ولیدر اینده نجندان دور فملی ارزش وقیمت واقعی خود را خواهد یافت وبهقیمت باور نکردنی خواهد رسیدیعنیاز1000تومان بهبالا فقط کمی صبر... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  فملی دروغگو دشمن خداست هئین امسال ملی مس ایران از 120تومان به نزدیکی 170تومان رسیده ودر مجمع برای سال 94 مبلغ 20تومان سود و 15ودودر صد افزایش سرمایه داده ومی خواستی جه بشود درست است که و ضع بورس همه خراب بود وفملی از800تومان بیشتر قیمت داشت وبه کمتر از120تومان رسید ولیدر اینده نجندان دور فملی ارزش وقیمت واقعی خود را خواهد یافت وبهقیمت باور نکردنی خواهد رسیدیعنیاز1000تومان بهبالا فقط کمی صبر واندکی حوصله وقدری تحمل ومقداری بی خیالی وصبر ایوبهمجنانکه از 1000تومان به120توماننزولکد خدا راجه... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )2 ماه پیش #فملی سلام در مورد فملی باید گفت که از دل زمین طلا بدست میاید پس فملی سهمش طلاست و هر سهامدار باید در سبد سهام خود فملی را داشته باشد که اگر ندارد سهامدار بحساب نمیاید. توسعه من به همه ایرانیان این است کلیه زنان خانه دار بجای خرید کالا برای جهیزیه دختران که اغلب کهنه و از مد میافتد یا ارزان میشود سهام... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #افملی اثر برجام هنوز کار گر نشده ملی مس با تجدید ارزیابی دارایی واثر شگفت زده برجام و گران شدنه قیمت جهانی مس وباتوجه به سرمایه گزاریهای سه وچهار سال گذشته ویافتن جایگاه اصلی قیمت خود در عرض سه چهار ماه اینده سهامدارانش را شکفت زدهخواهدکرد و فروشند ه گان سهام ملی مس را نا راخت بنا براین تا می توانید در سبد سهام خود ملی مس را اضافه نمایید بعدا نمی نوا نید چرا عا قل کند کاری که باز ارد ....................
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 10 ساعت پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 14 ساعت پیش #فملی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران جناب اقای مراد علیزاده خاطر نشان کرد امروز نیز همه همکاران ما در شرکت ملی مس ایران باهم همنظر هستند که قیمت تمام شده (400دلار) را نیز کاهش... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 10 ساعت پیشبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 14 ساعت پیش #فملی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران جناب اقای مراد علیزاده خاطر نشان کرد امروز نیز همه همکاران ما در شرکت ملی مس ایران باهم همنظر هستند که قیمت تمام شده (400دلار) را نیز کاهش... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  ملی مس اگر تجدید ارزیابی دارایی بکند میدانید جه می شود مدیر عامل ملی مس گفته در حال اقدام هستیم که ملی مس را به شرکت سهامی عام تبدیل کنیم وبا نرخ بازگشت سرما یهخوبی دارد مردم هم استقبال مکنند بس بشتابید وسهام ملیمس ایران
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  ازفملی چرا در اینجا کسی چیزی نمیگوید فملی بزودی طو فان میکند سایت ملیمس بروید واقداماتملی مس رابدانیدوسبد سهام خود ملی مس را داشته باشید
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )حدود 14 ساعت پیش #فملی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران جناب اقای مراد علیزاده خاطر نشان کرد امروز نیز همه همکاران ما در شرکت ملی مس ایران باهم همنظر هستند که قیمت تمام شده (400دلار) را نیز کاهش دهند وی افزود شرکت مس مسیری را طراحی کرده که در جهت منافع ملی و سهامداران باشد وی در نشت ستاد فرماندهی... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  کنتور امروز مثبت کامل میشود..... گزارش(0 ایده) لایک پاسخ تلگرامسینا حاتمی( @sina00000000 )7 دقیقه پیش #ساینا دوستان تو این قیمت ها فروشنده نباشید قیمت های حمایتی سهم هستش خوش بین گزارش(0 ایده) لایک پاسخ تلگرامبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )7 دقیقه پیش #فملی... نمایش بیشتر

آخرین مطالب ویژه

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟