00:40
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۲۹۹.۶
   ۵۳۷.۷۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۷۳،۶۳۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۸/۰۵    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

amerihamedreza

حمیدرضا عامری عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #فاهواز
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید55950001395/11/22بالا794%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وآیند100010000 %2.72 %
  شاراک236004751-79.87 %9.43 %
  شبهرن4225010622-74.86 %11.14 %
  انرژی3113547668-32.46 %4.93 %
  فرابورس86487603-12.08 %4.5 %
  جم196377458-62.02 %4.97 %
  ونور100010000 %1.36 %
  ممسنی19891020-48.72 %0.72 %
  خپارس1168188561.39 %18.02 %
  شتران55225436-1.56 %8.04 %
  فنوال10441008-3.45 %8.46 %
  خبهمن30192828-6.33 %12.68 %
  تکمبا1006968-3.78 %13.03 %

  #سبد نظرشمادرموردسهام چیست
  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #تکمبا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید101211001394/12/26بالا8%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #خپارس
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید1374150001395/08/03بالا991%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #وآیند
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید100026001395/11/18بالا160%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #جم
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید7458250001395/12/01بالا235%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #شاراک
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید4990254001395/12/17بالا409%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #مبین
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید3936154501395/11/25بالا292%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #سجام
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید79625001396/02/27بالا214%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #شنفت
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید8437350001395/09/21بالا314%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #شبهرن
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید11065450001395/08/30بالا306%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #شتران
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید561512000001396/07/30بالا21271%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #شبندر
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید4658140001395/05/19بالا200%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سیگنال #خرید #فنوال
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید104995001395/05/20بالا805%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و amerihamedreza هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سبد سجام (21.6%) وآیند (5.93%) فاذر (72.47%)
  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  سجام1416852-39.83 %21.78 %
  وآیند100010000 %5.93 %
  فاذر29992894-3.5 %72.3 %

  #سبد
  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سبد سجام (21.78%) وآیند (5.93%) فاذر (72.3%)
  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سبد وآیند (6.17%) شاراک (24.33%) شبهرن (30.44%) انرژی3 (13.18%) فرابورس (10.77%) جم (10.88%) ونور (3.09%) ممسنی (1.14%)
  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  #سبد وآیند (6.17%) شاراک (24.33%) شبهرن (30.44%) انرژی3 (13.18%) فرابورس (10.77%) جم (10.88%) ونور (3.09%) ممسنی (1.14%)
  حمیدرضا عامری(@amerihamedreza)
  @maryam68 شمااگرسرمایه داری سهام پدیده بگیرایندعالی دار

آخرین مطالب ویژه

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟