11:40
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۷۸،۴۵۵
   ۶۷.۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۳۸،۴۰۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۸/۰۲    ۱۱:۳۹

تحلیل‌گران عزیز برای کسب درامد و فروش تحلیل‌ها و فایل‌های خود از گزینه ارسال ویژه استفاده نمایید، در این صورت درآمد حاصل از فروش ایده‌های ویژه شما مطابق توافقنامه فیمابین به شما تعلق خواهد گرفت و در ابتدای هر ماه به شماره حساب شما واریز خواهد شد.

آخرین تحلیل ها

اطلاعیه های کدال

وبوعلی ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
سبزوا ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ توضیحات تکمیلی در ارتباط با بودجه...
فام سهام ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ نامه ها و گزارش های نهادهای مالی...
ثعمرا ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وساپا ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
خکاوه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش اطلاعات ماهانه دوره ۱ ماهه...
خفناور ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره...
غپاک ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت...
وتوکا ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
خکاوه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش اطلاعات ماهانه دوره ۱ ماهه...
خفناور ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده...
کفپارس ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
الزهرا نیکو ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ نامه ها و گزارش های نهادهای مالی...
قاسم ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق...
خکاوه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش اطلاعات ماهانه دوره ۱ ماهه...
پیروزان ثابت ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ نامه ها و گزارش های نهادهای مالی...
دارو ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص پوشش ۶...
قپیرا ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ تایید پیش بینی درآمد هر سهم (به...
آکنتور ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
دانا ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ توضیحات شرکت درخصوص پیش بینی درآمد...
وبهمن ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ توزیع گواهینامه های نقل و انتقال و...
وآتوس ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خساپا ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
خساپا ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وکار ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وکار ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به...
قاسم ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
اتکام ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
تاپیکو ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
غمارگ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

مشاوره، تحلیل، سبد و سیگنال‌هایی با بیشترین سوداوری

صعودی‌ترین سهام بازار را از مشاوران سرمایه گذاری ما بخواهید

پرتفوی پرتفوی

پرتفوی
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300906170.96 %9.08 %
  زگلدشت2500354541.8 %7.1 %
  غگلستا4760704548 %17.65 %
  بکهنوج930094141.23 %23.58 %
  آپ99991145514.56 %42.58 %

  #سبد این #عرضه_اولیه ها را از دست ندهید. درسته که کمه ولی امکان بازدهی صد در صدی هم دارند.
  ف پارسا(@f2339)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وانصار196519861.07 %4 %
  فایرا28302828-0.07 %0.89 %
  خگستر411441370.56 %20.81 %
  غمینو51405100-0.78 %26.43 %
  حسینا2280622018-3.46 %31.79 %
  غاذر30762986-2.93 %6.54 %
  فروس22042169-1.59 %3.92 %
  کماسه173517520.98 %5.18 %
  آپ9999109109.11 %0.43 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300865363.26 %9 %
  زگلدشت2500347539 %7.23 %
  غگلستا4760670940.95 %17.45 %
  بکهنوج930093981.05 %24.44 %
  آپ9999108538.54 %41.88 %

  #سبد توی این عرضه اولیه ها فقط #بکهنوج ضایع بود. #آپ عالی خواهد بود.
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300839458.38 %9.05 %
  زگلدشت2500342737.08 %7.39 %
  غگلستا4760649936.53 %17.52 %
  بکهنوج930094701.83 %25.53 %
  آپ9999101281.29 %40.51 %

  #سبد #آپ هم بهون رسید. فعلا اینها را نگه داشتم تا ثابت شود با پول اندک هم می شود سود کرد.
  ساسان محیط زاده(@sasanmohit)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  غپاک2029234015.33 %5.88 %
  خوساز361336571.22 %13.52 %
  خاور121412402.14 %7.34 %
  کساوه2410294122.03 %8.7 %
  ختوقا174017782.18 %14.46 %
  شتوکا56005221-6.77 %20.54 %
  خاهن1965236020.1 %12.22 %
  وگردش12421232-0.81 %9.11 %
  ملت14091390-1.35 %8.22 %

  #سبد
  ساسان محیط زاده(@sasanmohit)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کمنگنز2251265517.95 %7.3 %
  غمارگ426043792.79 %22.58 %
  زمگسا83758069-3.65 %6.65 %
  مفاخر395742707.91 %7.2 %
  ختور319333274.2 %5.49 %
  کفپارس73407243-1.32 %5.37 %
  وایران15151455-3.96 %3.7 %
  شاوان11335113710.32 %6.25 %
  حریل14721371-6.86 %5.65 %
  بالبر2940429746.16 %4.76 %
  غاذر308031000.65 %4.16 %
  فاراک29122654-8.86 %3.65 %
  فملی168617362.97 %3.34 %
  کروی1936259734.14 %6.27 %
  وبیمه147015052.38 %2.11 %
  حتوکا26102327-10.84 %1.92 %
  کطبس35793229-9.78 %1.42 %
  خکار14811445-2.43 %1.19 %
  حکمت11951089-8.87 %0.6 %
  حفارس30342928-3.49 %0.4 %

  #سبد
  ساسان محیط زاده(@sasanmohit)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  بکام230023080.35 %20.26 %
  شبریز4902542410.65 %7.14 %
  ونیرو157216484.83 %14.47 %
  خنصیر30503010-1.31 %0.53 %
  خساپا1196144220.57 %3.8 %
  وخارزم109010940.37 %7.21 %
  شکلر29822930-1.74 %7.72 %
  خگستر3810424811.5 %19.95 %
  خاذین98210648.35 %18.93 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300837057.92 %14.73 %
  زگلدشت2500371548.6 %13.08 %
  غگلستا4760650036.55 %28.6 %
  بکهنوج930099106.56 %43.6 %

  #سبد امروز همه این #عرضه_اولیه ها سبز هستند. خدا قوت پهلوان :)
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300835557.64 %14.96 %
  زگلدشت2500365046 %13.07 %
  غگلستا4760640734.6 %28.68 %
  بکهنوج930096693.97 %43.28 %

  #سبد همین درصدهای سبز #عرضه_اولیه اندکی به آدم روحیه می دهد.
  فاضل فرهمند(@f2339)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  فولاد12221191-2.54 %2.96 %
  وانصار21672019-6.83 %25.22 %
  فایرا28302828-0.07 %0.88 %
  وخارزم106410831.79 %1.01 %
  وپترو19101776-7.02 %9.67 %
  پترول12731206-5.26 %8.67 %
  کچاد17301676-3.12 %10.62 %
  غمینو51975033-3.16 %18.5 %
  حسینا2304822986-0.27 %15.13 %
  غاذر31483101-1.49 %2.58 %
  کنور23592326-1.4 %1.23 %
  فروس223922610.98 %2.44 %
  کماسه17521750-0.11 %1.09 %

  #سبد نگران نباشید دوستان وضع شما از من بهتره هیچکدام مثل من تو ضرر نبستید!!!!!!!!
  حسین رجبی(@goognoos68)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ثالوند22552217-1.69 %2.51 %
  ذوب259026532.43 %7.26 %
  واتی36743446-6.21 %16.69 %
  خاذین106010650.47 %16.9 %
  فلوله317232221.58 %9.13 %
  آکنتور4790046567-2.78 %2.39 %
  پتایر385139161.69 %5.95 %
  خساپا1200144820.67 %13.27 %
  غگلستا4760606627.44 %2.16 %
  ثنوسا24242372-2.15 %7.83 %
  بکام23872304-3.48 %1.67 %
  لبوتان33873341-1.36 %5.39 %
  پاسا210021371.76 %6.54 %
  خودرو340635223.41 %2.31 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300830856.75 %14.77 %
  زگلدشت2500375150.04 %13.34 %
  غگلستا4760607327.58 %27 %
  بکهنوج9300100978.57 %44.89 %

  #سبد من که فروشنده هیچکدام از این #عرضه_اولیه ها نیستم. شما خواستید بروید صف فروش بروید.
  حسن مهدوی(@hassan88)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  مداران343934590.58 %69.31 %
  بکهنوج976597650 %8.17 %
  پترول13011193-8.3 %4.99 %
  خاذین99710747.72 %9.16 %
  خودرو3000345215.07 %5.77 %
  وبوعلی12161197-1.56 %2.6 %

  #سبد
  حسن مهدوی(@hassan88)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  مداران343934590.58 %69.31 %
  بکهنوج976597650 %8.17 %
  پترول13011193-8.3 %4.99 %
  خاذین99710747.72 %9.16 %
  خودرو3000345215.07 %5.77 %
  وبوعلی12161197-1.56 %2.6 %

  #سبد لطفا سهم هایی که باید بفروشم با سهم هایی که باید جایگزین شوند مشخص نمایید
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300845059.43 %15.34 %
  زگلدشت2500387354.92 %14.07 %
  غگلستا4760578421.51 %26.26 %
  بکهنوج930097655 %44.33 %

  #سبد #عرضه_اولیه بعدی چیه؟ :)
  مرتضی فرشید پژوه(@mfarshid20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبیمه15401529-0.71 %8.42 %
  ورنا143314601.88 %40.19 %
  وپاسار10201000-1.96 %18.58 %
  کسرا5426254257-0.01 %1.38 %
  پارسان21861927-11.85 %19.89 %
  آکنتور4759846567-2.17 %11.54 %

  #سبد
  مرتضی فرشید پژوه(@mfarshid20)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبیمه151015291.26 %10.66 %
  ورنا145014600.69 %40.71 %
  وپاسار10201000-1.96 %20.91 %
  کسرا5430054257-0.08 %7.56 %
  پارسان21861927-11.85 %20.15 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبانک21721923-11.46 %22.73 %
  توریل2373266912.47 %29.75 %
  شاوان1122611199-0.24 %26.12 %
  شتران34123192-6.45 %21.4 %

  #سبد امروز #عرضه_اولیه #بکهنوج است. باشد که رستگار شویم.
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300824655.58 %29.04 %
  زگلدشت2500351440.56 %24.75 %
  غگلستا4760524710.23 %46.2 %

  #سبد فردا هم مشتری #عرضه_اولیه خواهیم بود اگر خدا بخواهد.

در صورت وجود هرگونه سوال، نیاز به راهنمایی و یا پیشنهاد لطفا از طریق با ما در تماس باشید.

ما همه ایده ها، پیشنهادها و انتقادها را می‌خوانیم و پاسخگو هستیم

تحلیل و مشاوره 
از این پس می‌توانید تحلیل‌های گروه حرفه‌ای رهنمون سرمایه را نیز در این بخش مشاهده نمائید

 • معرفی سیگنال و سبد
 • بررسی اتفاقات و تحرکات پنهان بازار
 • شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌ها
 • بررسی شایعات بازار
 • تحلیل صورت‌های مالی
 • تحلیل تکنیکال، فاندمنتال و تکنوفاندمنتال
 • دارای مجوز رسمی از سازمان بورس

 

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟