01:11
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۶،۲۲۵.۷
   ۷۲۴.۷۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۱۳۵،۱۴۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۵/۰۶    ۱۲:۳۴

 

تحلیلهای مرتبط با خرید

آخرین تحلیل ها

آخرین سیگنال ها و سبد ها

جدیدترین محصولات فروشگاه

اطلاعیه های کدال

تمحرکه ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
واتی ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
سصفها ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
سصفها ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خفولا ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
خفولا ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه...
آینده ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت...
دسبحان ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ اطلاعیه صدور مجوز عرضه عمومی اوراق...
سپاها ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
سپاها ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وسبحان ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه مجمع...
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ گزارش وضعیت نمادهای متوقف شرکت های...
نشار ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
شراز ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ مکاتبه شرکت درخصوص عدم ارائه به...
شاوان ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ مکاتبه شرکت درخصوص عدم ارائه به...
غشاذر ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده...
ختوقا ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
لپارس ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
ثمسکن ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
ثشاهد ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
دعبید ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ توضحات شرکت درخصوص دلایل تعدیل پیش...
بنیرو ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ دریافت اوراق جدیدنقل وانتقال (به...
خکاوه ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
کوثر ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
وسیستا ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق...
خپویش ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور...
شرنگی ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
شفن ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
لازما ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

70٪ تخفیف استثنائی خرید خدمات سیگنال و تحلیل سهامیاب-اماکو

پرداخت 199 هزار تومان به جای 720 هزار تومان                                1 سال تحلیل و مشاوره

پرداخت 60 هزار تومان به جای 180 هزار تومان                                     3 ماه تحلیل و مشاوره

پرداخت 24 هزار تومان به جای 60 هزار تومان                                        1 ماه تحلیل و مشاوره

خرید سیگنال خرید

خرید
  مصطفی صفر زاده(@safar2014)
  #خریخت سهم به محض برخورد با مقاومت مهم سقف قیمتی تاریخی خود در محدوده 209 تومان که با تکمیل الگوی هارمونیک نزولی AB=CD نیز همراه بود،وارد فاز اصلاحی شد.پس از اصلاح سهم 2 بار دیگر به سمت محدوده مقاومت مهم و سرنوشت ساز 209 تومان حمله ور شد،اما باز هم در شکست این مقاومت ناکام بود و به محض برخورد به این محدوده مقاومتی عقب نشینی کرد.پس تحلیل قبل کاماکان به قوت خود باقیست و این محدوده مقاومت در حال... نمایش بیشتر
  سهيل دليرى(@arashodooli)
  #سیگنال #خرید #خپارس
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید134125001396/02/25کم86%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و arashodooli هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  محمد كريم زاده(@moh1234)
  #خرید 24 حقوقی خریدار سهام حپارساهستند خوش بین
  پویا تبارسعید(@puya66)
  #خریخت این تحلیل تقدیم می شود به جناب @safar2014 عزیز.حدود 3 ماه گذشته تحلیل سهم گذاشته شد،همان طور که در تحلیل ذکر شد و انتظارش را داشتیم،سهم به محض برخورد با مقاومت مهم سقف قیمتی تاریخی خود در محدوده 209 تومان که با تکمیل الگوی هارمونیک نزولی AB=CD نیز همراه بود،وارد فاز اصلاحی شد.پس از اصلاح سهم 2 بار دیگر به سمت محدوده مقاومت مهم و سرنوشت ساز 209 تومان... نمایش بیشتر
  سهيل دليرى(@arashodooli)
  #سیگنال #خرید #خپارس
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید134125001395/08/04بالا86%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و arashodooli هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سهيل دليرى(@arashodooli)
  #سیگنال #خرید #خپارس
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید134125001395/12/10بالا86%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و arashodooli هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سهيل دليرى(@arashodooli)
  #سیگنال #خرید #خپارس
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید134125001395/12/10کم86%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و arashodooli هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  در اندیشه تحقق یک رویا..(@green87)
  #سیگنال #خرید #آ س پ
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید108814001395/06/01کم28%

  توضیح: هدف اول

  سلب مسئولیت: سهامیاب و green87 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  محمد اهوازی(@mohammad0631)
  #سیگنال #خرید #ولساپا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید297738001395/07/06کم27%

  توضیح: دوستان بررسی کنید و با توجه به گزارش سه ماهه و گزارشات خساپا میتونید تصمیم بگیرید

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mohammad0631 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مجتبی رمضانی(@tondre90)
  #سیگنال #خرید #خاور
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید124816001395/5/25کم28%

  توضیح: خاور ظرف دو هفته به این قیمت خواهد رسید و بعد افزایش سرمایه‌ خواهد داد و قیمت 80 تومان باز خواهد شد.

  سلب مسئولیت: سهامیاب و tondre90 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مجتبی رمضانی(@tondre90)
  #سیگنال #خرید #خاور
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید124816001395/5/25کم28%

  توضیح: خاور ظرف دو هفته به این قیمت خواهد رسید و بعد افزایش سرمایه‌ خواهد داد و قیمت 80 تومان باز خواهد شد.

  سلب مسئولیت: سهامیاب و tondre90 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  دکتر نیورال(@neuralnetwork)
  #دلر بررسی برای #خرید !!! خوش بین
  علی بختیاری(@fathsh132)
  #وبیمه #وبیمه مستعد شکستن سقف مثلث بعد از خروج از کانال نزولی در صورتی که قیمت زیر 140 نیاد پتانسیل شکستن مقاومت کلیدی 150 رادارد این تحلیل پیشنهاد #خرید یا #فروش... نمایش بیشتر
  احمدرضا رضايي(@shebel22)
  #سیگنال #خرید #خساپا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید127826581395/05/31کم107%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و shebel22 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  احمدرضا رضايي(@shebel22)
  #سیگنال #خرید #خساپا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید127826581395/05/31کم107%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و shebel22 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید کیاوش حجازی(@hejazi71)
  #سیگنال #خرید #غالبر
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید175320001395/05/13کم14%

  توضیح: هدف اولیه سهم 200 ودرصورت عبور هدف بعدی220 و260 خواهد بود.

  سلب مسئولیت: سهامیاب و hejazi71 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  ان الله مع الصابرین(@newboursman)
  #سیگنال #خرید #خودرو
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید321945001395/06/11متوسط39%

  توضیح: الهی و ربی من لی غیرک.....

  سلب مسئولیت: سهامیاب و newboursman هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  بهزاد ِ(@behzad68)
  #سیگنال #خرید #ولیز
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید143418001395/06/10متوسط25%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و behzad68 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  رضا Z(@rezaz8)
  #سیگنال #خرید #پارسیان
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید278231001395/05/08کم11%

  توضیح: خرید حقوقی + EPS:678

  سلب مسئولیت: سهامیاب و rezaz8 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  رضا Z(@rezaz8)
  #سیگنال #خرید #وصنا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید175520001395/05/31کم13%

  توضیح: EPS:302

  سلب مسئولیت: سهامیاب و rezaz8 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

 

نسخه پیشرفته سهامیاب ماهیانه 10 هزار تومان

 • پیامک عرضه‌های اولیه
 • پیامک لحظه‌ای اطاعیه کدال سهام شما
 • دریافت sms قیمت های سهام شما
 • دریافت sms ارزش پرتفوی شما
 • مدیریت چندین سبد سهام
 • و صدها امکان کاربردی دیگر

تحلیل و مشاوره

 • 250 سیگنال خرید و فروش در طول سال
 • کنترل روزانه قیمتهای جهانی
 • پیشنهاد سبد سرمایه گذاری
 • پیشبینی روند بازار، اخبار و شایعات
 • تحلیل گزارشات کدال
 • حمایت و مقاومت‌های سهام
 • تحلیل تکنیکال، فاندمنتال و تکنوفاندمنتال
 • رصد روزانه تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی نمادهای مهم
 • دارای مجوز رسمی از سازمان بورس

 

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟