10:11
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 69،641.6
   16.08
  • ارزش بازار
  • 3،148،060 میلیارد ریال

جستجو

 

 

اطلاعیه های کدال

قهکمت ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ صورتهای مالی سال مالی منتهی به...
نوین ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ تعهد شرکت بیمه نوین مبنی بر ثبت...
شپلی ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
ونفت ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه...
غسالم ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ درخواست اطلاعات و شماره حساب بانکی...
تیپیکو ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
خاهن ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ توضیحات شرکت در خصوص واریز وجوه حق...
شپارس ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ صورتهای مالی سال مالی منتهی به...
ک ب س ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ اطلاعیه در خصوص نحوه دریافت سود (به...
فسلیر ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای...
فولاد ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ آمار تولید و فروش محصولات فولاد...
قهکمت ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی...
ونیکی ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه...
شیراز ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره...
لبوتان ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور...
خعمرا ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی...
وبانک ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای...
چافست ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
قپیرا ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
تکمبا ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ آگهی ثبت افزایش سرمایه
وپترو ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه...
شیراز ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده...
ثشاهد ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای...
ثشاهد ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای...
وحافظ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور...
وصنا ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه...
ثنوسا ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
ذوب ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای...
ثشاهد ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه...
وعسکر ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

خرید سیگنال خرید

خرید
RSS
  تاجر 01 ضریب بتا(@tajer01)
  #سیگنال #خرید #کرمان
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید88831000001394/11/30متوسط1025%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و tajer01 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  فرهاد فرهادی(@signale)
  # #سیگنال_خرید #خرید #پردیس #ومعادن #خنصیر برای فردا اینها عالیند حد سود 15% خوش بین
  وحید شهبازی(@iranzamin)
  #خرید دوستان برای فردا چه سهمی رو پیشنهادم میدید
  آرین حسابرس(@ariyannhesabres)
  #وبلاگ های پولی و #سیگنال #خرید #فروش #خبر #تجربه #آموزش بد بین
  (۲ ایده) 1 لایک
  عباسعلی -پور مسجدی(@abali)
  #سیگنال #خرید #سمگا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید9796114352015/01/04کم16%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و abali هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  فرهاد فرهادی(@signale)
  از دوستان اددلیست هر کس #سیگنال_خرید #خرید #سمگا #حسینا میخواد خصوصی بدهد
  (۱ ایده) 1 لایک
  عباسعلی -پور مسجدی(@abali)
  #سیگنال #خرید #مفاخر
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید712278751393/11/04کم10%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و abali هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  (۰ ایده) 1 لایک
  راحله هادیان(@rahelah)
  #سیگنال #خرید #توریل
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید275832451393/10/30کم17%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و rahelah هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  (۰ ایده) 2 لایک
  راحله هادیان(@rahelah)
  #سیگنال #خرید #دامین
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید363943521393/11/15کم19%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و rahelah هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  (۱ ایده) 1 لایک
  ماشاالله زارعی(@mashaallah)
  #سیگنال #خرید #خلنت
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید341638971393/11/01کم14%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mashaallah هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  ماشاالله زارعی(@mashaallah)
  #سیگنال #خرید #خکمک
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید233226541393/11/04کم13%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mashaallah هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  (۰ ایده) 1 لایک
  مجید مزیدی(@mzghm)
  #سیگنال #خرید #خپارس
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید7538541393/11/05کم13%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mzghm هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  (۱ ایده) 1 لایک
  مجید مزیدی(@mzghm)
  #سیگنال #خرید #کفرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید13837158751393/11/04کم14%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mzghm هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  محسن فرجي(@faraji1347)
  #سیگنال #خرید #دانا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید186721231393/11/04کم13%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و faraji1347 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  (۰ ایده) 2 لایک
  محسن فرجي(@faraji1347)
  #سیگنال #خرید #خکار
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید556463241393/11/05کم13%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و faraji1347 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  شهناز فرحبخش(@bbjan)
  #سیگنال #خرید #شپاس
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید20241245631393/11/20کم21%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و bbjan هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  علیرضا اکبری(@payam31314)
  مشاور بورس(@advisor)
  #سیگنال #خرید #دانا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید186720581393/10/30کم10%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و advisor هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  (۰ ایده) 3 لایک
  مشاور بورس(@advisor)
  #سیگنال #خرید #خکار
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید556463421393/10/30کم13%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و advisor هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حافظ +5(@hafez77)
  #سشرق پایان روند نزولی وقرار گرفتن در روند صعودی 9 میلیون حجم معامله در سه روز داده بنظر میرسه می خاد یبار دیگه بکشه بالا و در 200 تومان کف سازی کنه اخرین قیمت بیشتر قیمت پایانی اونه در گروهش هم خوب نزول کرده هم در بازار منفی مثبت خورده و هم دوم گروهش بعد سیدکو عرضه اولیه وایساده بیشتر #خرید اش داره از صف فروش صورت میگیره و #سیگنال_خرید داده خوش بین
  (۳ ایده) 4 لایک

 

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟