12:07
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۷۷،۵۱۱.۵
   ۲۱۱.۱۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۱۲،۴۶۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۷/۱۰    ۱۲:۰۵

تحلیلهای مرتبط با خرید

آخرین تحلیل ها

آخرین سیگنال ها و سبد ها

جدیدترین محصولات فروشگاه

اطلاعیه های کدال

وساپا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ آگهی ثبت افزایش سرمایه
ختوقا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی...
وغدیر ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
شاملا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی...
شاراک ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت...
واعتبار ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
کالا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ اگهی ثبتی تصمیمات مجمع عمومی عادی...
فنفت ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ گزارش نمادهای متوقف بیش از۷روز کاری...
سمگا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
وبوعلی ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
دتماد ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ دریافت شناسه پرداخت جهت واریز وجوه...
شنفت ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ واگذاری شرکت پارس بازرگان (به...
فپنتا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
قجام ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی...
ثتران ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ توضیحات شرکت در مورد پیش بینی سال...
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ گزارش وضعیت نمادهای متوقف شرکتهای...
قشیر ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ شفاف سازی در خصوص وضعیت معاملات و...
ثزاگرس ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ تکمیل فرم مشخصات سهامداران (به...
وگستر ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
خرینگ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت...
ختوقا ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
بترانس ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی...
ثمسکن ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
وتوشه ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به...
وتهران ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق...
والبر ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ اعلامیه پذیره نویسی عمومی
ونور ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وخارزم ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
آکنتور ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

خرید سیگنال خرید

خرید
  علی بهرمن(@bahreman)
  #سیگنال #خرید #حتوکا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید228433841395/08/29متوسط48%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و bahreman هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  دکتر نیورال(@neuralnetwork)
  #سیگنال #خرید #کفرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید340338501395/07/21کم13%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و neuralnetwork هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  عباس عبدلی(@abab61)
  #سیگنال #خرید #پارسان
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید191821001395/07/13کم9%

  توضیح: زمان فروش سهم نیز اعلام خواهد شد.چه با سود و چه با ضرر یعنی (حد سود و ضرر )

  سلب مسئولیت: سهامیاب و abab61 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  جبار هاشمی(@jabbar1354)
  #سیگنال #خرید #خساپا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید131816901395/08/05کم28%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و jabbar1354 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  محمدرضا مرادی(@mrmoradi)
  #سیگنال #خرید #فباهنر
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید163150001395/12/30کم206%

  توضیح: حد ضرر 1400 ریال

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mrmoradi هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مجتبی رمضانی(@tondre90)
  #سیگنال #خرید #تکمبا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید86112001395/7/30کم39%

  توضیح: با توجه به حجم عالی قبل مجمع، خرید خوب حقوقی ، سرمایه گذاری استان قدس رضوی ، و به احتمال زیاد خبرهای خوب در مجمع همه گویای رشد عالی است.

  سلب مسئولیت: سهامیاب و tondre90 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  رضا شریعت پور(@shariatpour)
  #سیگنال #خرید #غشصفا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید5083120001395/12/01کم136%

  توضیح: این سهم بسیار کم ریسک بوده و پتانسیل لازم را دارا می باشد.

  سلب مسئولیت: سهامیاب و shariatpour هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  پویا تبارسعید(@puya66)
  #کگل این تحلیل تقدیم می شود به جناب @shay .از بعد #تکنیکال مدتی قبل سهم با شکست قاطعانه مقاومت سنگین و سرنوشت ساز خط روند نزولی بلندمدت خود به روند نزولی بلندمدت خود پایان داده است.تکنیکال از پایان پذیرفتن روند نزولی بلندمدت سهم و آغاز یک روند صعودی در میان مدت و... نمایش بیشتر
  معین 1374(@moein1374)
  #سیگنال #خرید #فنوال
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید130315201395/07/19کم16%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و moein1374 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #کیمیا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید652795001395/07/30کم45%

  توضیح: افزایش بی سابقه روی ( 2395 دلار) و بی سابقه تر سرب به ( 2146 دلار) ...رشد 33 درصدی روی نسبت به بودجه شرکتهای #کیمیا #فاسمین #فرآور #فسرب #کروی و رشد 20 درصدی قیمت سرب نسبت به بودجه #فسرب

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #فاسمین
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید264336951395/08/30کم39%

  توضیح: افزایش بی سابقه روی ( 2395 دلار) و بی سابقه تر سرب به ( 2146 دلار) ...رشد 33 درصدی روی نسبت به بودجه شرکتهای #کیمیا #فاسمین #فرآور #فسرب #کروی و رشد 20 درصدی قیمت سرب نسبت به بودجه #فسرب

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #فرآور
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید490958251395/08/30کم18%

  توضیح: افزایش بی سابقه روی ( 2395 دلار) و بی سابقه تر سرب به ( 2146 دلار) ...رشد 33 درصدی روی نسبت به بودجه شرکتهای #کیمیا #فاسمین #فرآور #فسرب #کروی و رشد 20 درصدی قیمت سرب نسبت به بودجه #فسرب

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #فسرب
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید258238651395/08/30کم49%

  توضیح: افزایش بی سابقه روی ( 2395 دلار) و بی سابقه تر سرب به ( 2146 دلار) ...رشد 33 درصدی روی نسبت به بودجه شرکتهای #کیمیا #فاسمین #فرآور #فسرب #کروی و رشد 20 درصدی قیمت سرب نسبت به بودجه #فسرب

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #وساپا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید118315241395/08/30کم28%

  توضیح: پیشنهاد سبد خرید هفته - شماره یک - جمعه 95/7/9 : #کروی #کیمیا #فرآور #فاسمین #فسرب #فملی #شکربن #وپترو #وساپا #خزامیا سبد پیشنهادی شنبه 95/7/10... رعایت 10 درصد هر سهم در سبد... بازده 14 درصدی هفته.. یا حق

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #کروی
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید237140001395/09/30کم68%

  توضیح: بودجه روی و سرب 1800 دلاردر هر تن دیده شده تو بودجه شرکتها شون و احتمال بسته شدن این نمادها .....ای پی اس های واقعی در پایین یا حق فاسمین : از 114 ریال تا 280 ریال کیمیا : از 579 ریال تا 1000 ریال فرآور : از 19 ریال منفی تا 500 ریال کروی : از 108 ریال تا 436 ریال

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #سکرما
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید279931361395/07/30کم12%

  توضیح: افزایش نرخ فروش و کاهش نرخ تخفیفات .. عملکرد 6 ماهه تعدیل ای پی اس خواهد داشت... در واج لیست قرار گیرد.. یاحق

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #سفارس
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید139316351395/07/30کم17%

  توضیح: افزایش نرخ فروش و کاهش نرخ تخفیفات .. عملکرد 6 ماهه تعدیل ای پی اس خواهد داشت... در واج لیست قرار گیرد.. یاحق

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  پویا تبارسعید(@puya66)
  #شراز این تحلیل تقدیم می شود به جناب @shay .از بعد #تکنیکال و همان طور که در تحلیل 2 ماه گذشته از این سهم پیشبینی می شد. سهام یاب - ایده 254542171 .سهم با خروج از کانال نزولی بلندمدت... نمایش بیشتر
  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #غگل
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید46178523001395/07/30کم13%

  توضیح: #غگل سود واقعی دوره 31 شهریور از مبلغ پیش بینی 25 درصد بیشتر است ..واچینگ لیست قرار گیرد برای افزایش ارزش تا تاریح مجمع... یا حق

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سید سهیل خادمی(@khademi2011)
  #سیگنال #خرید #فملی
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید167020641395/07/30کم23%

  توضیح: #فملی با توجه به افزایش 10 درصدی قیمت مس جهانی نسبت به بودجه سال 95 تعدیل ای پی اس در پیش دارد... یا حق

  سلب مسئولیت: سهامیاب و khademi2011 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

در صورت وجود هرگونه سوال، نیاز به راهنمایی و یا پیشنهاد لطفا از طریق با ما در تماس باشید.

ما همه ایده ها، پیشنهادها و انتقادها را می‌خوانیم و پاسخگو هستیم

نسخه پیشرفته سهامیاب

 • پیامک عرضه‌های اولیه
 • پیامک لحظه‌ای اطاعیه کدال سهام شما
 • دریافت sms قیمت های سهام شما
 • دریافت sms ارزش پرتفوی شما
 • مدیریت چندین سبد سهام
 • و صدها امکان کاربردی دیگر

تحلیل و مشاوره

 • 250 سیگنال خرید و فروش در طول سال
 • کنترل روزانه قیمتهای جهانی
 • پیشنهاد سبد سرمایه گذاری
 • پیشبینی روند بازار، اخبار و شایعات
 • تحلیل گزارشات کدال
 • حمایت و مقاومت‌های سهام
 • تحلیل تکنیکال، فاندمنتال و تکنوفاندمنتال
 • رصد روزانه تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی نمادهای مهم
 • دارای مجوز رسمی از سازمان بورس

 

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟