21:28
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 65،576.8
   -632.1
  • ارزش بازار
  • 2،912،686 میلیارد ریال

جستجو

اطلاعیه های کدال فولای

۱۳۹۴/۰۱/۳۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به...
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای...
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ اعلامیه توزیع گواهینامه نقل و...
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای...
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای...
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به...
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور...
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ اعلامیه پذیره نویسی عمومی
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه...
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه...
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای...
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ مشخصات سهامداران (به پیوست)
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12...
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ صورتهای مالی سال مالی منتهی به...
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی...
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه...
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ صورتهای مالی سال مالی منتهی به...
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره...
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده...
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده...
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ مدارک و مستندات درخواست افزایش...
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

تجاره- شبکه اجتماعی خرید و فروش کالا

تجاره- شبکه اجتماعی خرید و فروش کالا

صنایع فولاد آلیاژی یزد فلزات اساسی
مجاز

فولای
تابلو اصلی
۲,۷۵۴
-۴۳ (-۱.۵۴%) آخرین تراکنش: ۱۳۹۴/۰۲/۰۷    ۱۲:۲۹
۲,۷۵۷
-۴۰ (-۱.۴۳%) قیمت پایانی
حجم معاملات: ۱۹۶،۲۹۲
RSS
  مجید م(@unique)
  #فولای سهمی با بنیاد و پتانسیل بالا+++++ خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای در تحلیلهای زیر از سایر آیتمهای اثرگذار در سود از جمله هزینه های شرکت و همچنین ظرفیت عملی شرکت چشم پوشی شده است خوش بین
  (۲ ایده) 1 لایک
  مجید م(@unique)
  #فولای 1)شرکت پیش بینی سود هر سهم را نسبت به سال نودوسه مبلغ 401ریال برآورد کرده است:عملکرد واقعی نودوسه 523ریال شرکت در اولین بودجه ارسالی 94مقدار تولید و نرخ فروش محصولات خود را چنین برآورد کرده است:محصولات تمام کاری بمقدار5900تن با نرخ 30،889،900محصولات تابگیری شده و تست ابعاد بقدار 16000 تن با نرخ 27،000،000فولادیهای صنعتی و تجاری بمقدارمحصولات فولادیهای صنعتی و تجاری بمقدار 6600 تن با نرخ 24،800،000 خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای 2)حال بر اساس عملکرد واقعی شرکت در پایان سال 93نرخ فروش محصولات به ترتیب تمام کاری 32،121،365تابگیری شده 27،936،225فولادیها 22،327،314ارایه شده است لذا چنانچه در سال 94 نرخهای فروش دو محصول اول را بدون افزایش و طبق نرخهای واقعی سال قبل تعدیل نمایبم تفاوتهای ریالی بودجه شرکت و عملکرد واقعی آن عبارت خواهندبود:تمام کاری7،265،643،500تابگیریشده 14،979،600،000فولادیها 16،253،727،600 مجموع تفاوتهای حاصله :38،498،970،000 ریال حال چنانچه عدد حاصله بر تعداد سهام تقسیم نماییم خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای 3)مبلغ 470 ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد در ضمن مبنای تحلیل فوق مقدار و نرخ فروش محصولات شرکت می باشد . بنابراین از سایر آیتمهای اثرگذار در سود از جمله هزینه های شرکت و همچنین ظرفیت عملی شرکت چشم پوشی شده است محصولات فولادیهای صنعتی و تجاری بمقدار 6600 تن با نرخ 24،800،000حال بر اساس عملکرد واقعی شرکت در پایان سال 93نرخ فروش محصولات به ترتیب تمام کاری 32،121،365تابگیری شده 27،936،225فولادیها 22،327،314ارایه شده است خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای 4)لذا چنانچه در سال 94 نرخهای فروش دو محصول اول را بدون افزایش و طبق نرخهای واقعی سال قبل تعدیل نمایبم تفاوتهای ریالی بودجه شرکت و عملکرد واقعی آن عبارت خواهندبود:تمام کاری7،265،643،500تابگیری شده 14،979،600،000فولادیها 16،253،727،600مجموع تفاوتهای حاصله :38،498،970،000 ریال حال چنانچه عدد حاصله بر تعداد سهام تقسیم نماییم مبلغ 470 ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد در ضمن مبنای تحلیل فوق مقدار و نرخ فروش محصولات شرکت می باشد . خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای :4)لذا چنانچه در سال 94 نرخهای فروش دو محصول اول را بدون افزایش وطبق نرخهای واقعی سال قبل تعدیل نمایبمتفاوتهای ریالی بودجه شرکت و عملکرد واقعی آن عبارت خواهندبود:تمام کاری7،265،643،500تابگیریشده 14،979،600،000فولادیها 16،253،727،600مجموع تفاوتهای حاصله :38،498،970،000 ریالحال چنانچه عدد حاصله بر تعداد سهام تقسیم نماییم مبلغ 470 ریال به سود شرکت اضافه خواهد شددر ضمن مبنای تحلیل فوق مقدار و نرخ فروش محصولات شرکت می باشد . خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای :3)مبلغ 470 ریال به سود شرکت اضافه خواهد شددر ضمن مبنای تحلیل فوق مقدار و نرخ فروش محصولات شرکت می باشد . بنابراین از سایر آیتمهای اثرگذار در سود از جمله هزینه های شرکت و.همچنین ظرفیت عملی شرکت چشم پوشی شده استمحصولات فولادیهای صنعتی و تجاری بمقدار 6600 تنبا نرخ 24،800،000حال بر اساس عملکرد واقعی شرکت در پایان سال 93نرخ فروش محصولات به ترتیبتمام کاری 32،121،365تابگیری شده 27،936،225فولادیها 22،327،314ارایه شده است خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای :2)حال بر اساس عملکرد واقعی شرکت در پایان سال 93نرخ فروش محصولات به ترتیبتمام کاری 32،121،365تابگیری شده 27،936،225فولادیها 22،327،314ارایه شده استلذا چنانچه در سال 94 نرخهای فروش دو محصول اول را بدون افزایش و طبق نرخهای واقعی سال قبل تعدیل نمایبمتفاوتهای ریالی بودجه شرکت و عملکرد واقعی آن عبارت خواهندبود:تمام کاری7،265،643،500تابگیریشده 14،979،600،000فولادیها 16،253،727،600 مجموع تفاوتهای حاصله :38،498،970،000 ریالحال چنانچه عدد حاصله بر تعداد سهام تقسیم نماییم خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای :1)شرکت پیش بینی سود هر سهم را نسبت به سال نودوسه مبلغ 401ریال برآورد کرده است:عملکرد واقعی نودوسه 523ریالشرکت در اولین بودجه ارسالی 94مقدار تولید و نرخ فروش محصولات خود را چنین برآورد کرده است:محصولات تمام کاری بمقدار5900تن با نرخ 30،889،900محصولات تابگیری شده و تست ابعاد بقدار 16000 تن با نرخ 27،000،000فولادیهای صنعتی و تجاری بمقدارمحصولات فولادیهای صنعتی و تجاری بمقدار 6600 تنبا نرخ 24،800،000 خوش بین
  رضا نانوشته(@newbie)
  #فولای سهامداران عمده.
  رضا نانوشته(@newbie)
  #فولای بر اساس صورتهای مالی آینده خوبی داره شرکت. فقط مثل پارسال درامد ناشی از سرمایه گذاری نداشت. قیمت الان قیمت واقعی شرکت هست. خوش بین
  سعید saeed(@saeed68eng)
  #فولای خرید شد++++++++++++++++++ خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای +++++++++++++ خوش بین
  سیاوش م(@siavash)
  #فولای بعد از مجاهدت های شبانه روزی عزیزان! ، سهامداران عمده مالک بیش از نیمی از سهام شدند... حالا حداقل بخوان یه جلسه بذارن به حد نساب میرسه :)) خوش بین
  مجید م(@unique)
  #فولای خرید میشود... پوشش 95 درصدی 12 ماهه که 93 درصد آن عملیاتی است. فقط تو بورس ما بعد از همچین گزارشی سهم صف فروش میشود متاسفانه. یعنی از 53 تومن 50 تومن تولید کرده و سود عملیاتی پوشش داده با قیمت زیر 300 تومن. خوش بین
  (۰ ایده) 1 لایک
  سیاوش م(@siavash)
  #فولای خرید میشود... پوشش 95 درصدی 12 ماهه که 93 درصد آن عملیاتی است. فقط تو بورس ما بعد از همچین گزارشی سهم صف فروش میشود متاسفانه. یعنی از 53 تومن 50 تومن تولید کرده و سود عملیاتی پوشش داده با قیمت زیر 300 تومن. خوش بین
  (۲ ایده) 2 لایک
  مجید م(@unique)
  #فولای همچنان با سهم هستیم خوش بین
  (۰ ایده) 1 لایک
  ایلیا غ(@iliya89)
  #فولای این گزارش دیروزش چی میگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  مجید م(@unique)
  #فولای فروش 600 هزار سهم یه کد حقیقی به یه کد حقوقی

صف خرید و فروش فولای

خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 58 2754 2760 450 1
3 21085 2750 2796 3000 2
1 1000 2731 2798 2543 1

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟