11:25
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 63،331.4
   -96.41
  • ارزش بازار
  • 2،808،711 میلیارد ریال
سهام نگر