09:24
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 64،051.7
   -474.07
  • ارزش بازار
  • 2،869،727 میلیارد ریال
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۷،۰۵۰
 • حجم معاملات: ۸۲،۴۸۲
 • قیمت دیروز: ۷،۰۷۷
 • درصد تغییر قیمت:
  -۰.۳۸
اطلاعات نماد کرماشا(صنایع پتروشیمی کرمانشاه) در گروه محصولات شیمیایی
وضعیت نماد: مجاز

اطلاعیه

عنوان تاریخ انتشار
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/09/30 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/06/31 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
گزارش تولید و فروش 6 ماهه سال 93 (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۷/۲۴
تغییرات پیش شماره و تلفن امور سهام (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۰۴/۳۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
اتمام تعمیرات اساسی (به پیوست) ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
انجام تعمیرات اساسی (به پیوست) ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
افزایش قیمت فروش کود اوره (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۴/۲۹
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
آگهی پرداخت بهای فروش حق تقدم سهام (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۲۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۳/۰۸
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 30/12/91 (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
اطلاعیه در خصوص افزایش قیمت خوراک و کود اوره (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 30/12/1391 (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

خبر و تحلیل