05:31
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 65،099.9
   1،474.39
  • ارزش بازار
  • 2،907،478 میلیارد ریال
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۲،۴۲۵
 • حجم معاملات: ۳،۱۸۰،۴۷۴
 • قیمت دیروز: ۲،۵۲۶
 • درصد تغییر قیمت:
اطلاعات نماد ولغدر(لیزینگ‌خودروغدیر) در گروه سایر واسطه گریهای مالی
وضعیت نماد: ممنوع - متوقف

اطلاعیه

عنوان تاریخ انتشار
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1394/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/03/31(حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/03/31 ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
آگهی پرداخت سود سهام (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
تخفیف بخشی از معوقات شرکت از سوی ایران خودرو دیزل (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
خلاصه تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۲/۰۷/۱۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/03/31(حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۶/۲۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1391/09/30 ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/03/31 ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
در خصوص منتفی شدن فروش املاک مازاد شرکت طی سال مالی جاری (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
خلاصه تصمیمات مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/92 (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۰۲
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/02/92 (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1391/09/30 ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1391/09/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1391/09/30 ۱۳۹۲/۰۲/۱۵

خبر و تحلیل