12:03
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۷۴،۱۱۴.۵
   -۶۲۶.۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۳۶،۰۸۰ میلیارد ریال
داغترین سهام (سهام یاب)
توضيح: داغ ترین سهام، سهامی میباشد که در بازه زمانی انتخاب شده، بیشترین سود را داشته است.