05:54
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 66،441.4
   -536.02
  • ارزش بازار
  • 2،805،724 میلیارد ریال
توضيح: داغ ترین سهام، سهامی میباشد که در بازه زمانی انتخاب شده، بیشترین سود را داشته است.