19:10
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۵،۰۳۵.۳
   ۸۷۵.۳۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۶۵۸،۵۳۷ میلیارد ریال
داغترین سهام (سهام یاب)
توضيح: داغ ترین سهام، سهامی میباشد که در بازه زمانی انتخاب شده، بیشترین سود را داشته است.