11:42
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 65،859.2
   997.38
  • ارزش بازار
  • 2،865،378 میلیارد ریال
توضيح: داغ ترین سهام، سهامی میباشد که در بازه زمانی انتخاب شده، بیشترین سود را داشته است.