05:43
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 66،705.1
   135.87
  • ارزش بازار
  • 2،962،479 میلیارد ریال
انتخاب صنعت:  
انتخاب بازار: