18:50
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۴،۹۹۷.۶
   ۱۴۹.۶۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۲۲،۷۹۱ میلیارد ریال
دیده‌بان بازار (سهام یاب)
انتخاب صنعت:  
انتخاب بازار: