22:10
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 65،780.1
   -80.68
  • ارزش بازار
  • 2،861،166 میلیارد ریال
انتخاب صنعت:  
انتخاب بازار: