23:34
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 62،885
   353.18
  • ارزش بازار
  • 2،809،570 میلیارد ریال
انتخاب صنعت:  
انتخاب بازار: