19:43
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 65،105
   75.89
  • ارزش بازار
  • 2،908،489 میلیارد ریال
ورود