10:37
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 65،568.4
   25.63
  • ارزش بازار
  • 2،944،256 میلیارد ریال
ورود