07:16
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 65،029.1
   0.2
  • ارزش بازار
  • 2،906،683 میلیارد ریال
ورود