09:50
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 65،083.7
   -21.29
  • ارزش بازار
  • 2،922،317 میلیارد ریال
ورود