22:20
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 65،127.8
   13.67
  • ارزش بازار
  • 2،924،507 میلیارد ریال
ورود