10:29
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 65،536.6
   280.47
  • ارزش بازار
  • 2،943،117 میلیارد ریال
ورود