10:00
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 65،123
   -4.69
  • ارزش بازار
  • 2،924،230 میلیارد ریال
ورود