05:13
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 65،544.7
   1.9
  • ارزش بازار
  • 2،943،292 میلیارد ریال
ورود