21:53
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • 65،110.8
   5.79
  • ارزش بازار
  • 2،923،771 میلیارد ریال
ورود