10:19
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۷۸،۴۹۸.۳
   ۱۱۱.۰۷
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۴۰،۲۷۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۸/۰۲    ۱۰:۱۸
مشاور:
نوع:

تحلیل ها

چارت سوار ( تحلیل تکنیکی یک سهم ) ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۱۲ رهنمون سرمایه #سفارس
چارت سوار ( تحلیل تکنیکی یک سهم ) ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۵۶ رهنمون سرمایه #شتوکا
چارت سوار ( تحلیل تکنیکی یک سهم ) ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۴۲ رهنمون سرمایه #غفارس
سطوح کلیدی ( حمایت و مقاومت) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۳۴ رهنمون سرمایه
چارت سوار ( تحلیل تکنیکی یک سهم ) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۲۰ رهنمون سرمایه #ثباغ

کدال چین ( موشکافی صورتهای مالی) ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۲۰ رهنمون سرمایه #خساپا
رویدادهای پنهان آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۱۵ رهنمون سرمایه
رویدادهای پنهان آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۰۲ رهنمون سرمایه
نبض بازار ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۸:۵۴ مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر اماکو #خساپا #شبندر #فاسمین
رنگ بازار ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۸:۱۰ رهنمون سرمایه
چشم انداز کلی بازار سهام روز دوم آبان ماه
به این صنایع در مثبت ها ورود نکنید
چارت سوار ( تحلیل تکنیکی یک سهم ) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۶:۲۵ رهنمون سرمایه
پیش نگر بورسی ( پیش بینی تکنیکی بازار فردا ) ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۶:۰۹ رهنمون سرمایه
پیش بینی تکنیکی بازار سهام روز دوم آبان ماه
در بازار امروز متفاوت بیاندیشید
وقابع اقتصادی آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۵:۵۹ رهنمون سرمایه
نبض بازار ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۶:۲۵ مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر اماکو
زیر پوست تالار آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۴:۱۴ رهنمون سرمایه
تحلیل بازار سهام روز یکم آبان ماه
بازار لغزنده است ؛ مراقب باشید
کدال چین ( موشکافی صورتهای مالی) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۲:۲۷ رهنمون سرمایه
رشد 75 درصدی درامد "حریل" طی سه ماه دوم
این شرکت را مد نظر داشته باشید.
زیر پوست تالار ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۲:۱۲ رهنمون سرمایه
تحلیل بنیادی ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۱:۱۴ مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر اماکو
ققنوس(معرفی یک سهم مستعد) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۰:۲۱ رهنمون سرمایه
چارت سوار ( تحلیل تکنیکی یک سهم ) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۰:۱۵ رهنمون سرمایه

زیر پوست تالار آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۰:۱۱ رهنمون سرمایه
رویدادهای پنهان آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۹:۵۴ رهنمون سرمایه
شنیده ها آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۹:۴۹ مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر اماکو
کدال چین ( موشکافی صورتهای مالی) ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۹:۳۸ رهنمون سرمایه
کدال چین ( موشکافی صورتهای مالی) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۹:۳۰ رهنمون سرمایه
رویدادهای پنهان آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۹:۱۱ رهنمون سرمایه
چارت سوار ( تحلیل تکنیکی یک سهم ) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۹:۱۰ رهنمون سرمایه

ققنوس(معرفی یک سهم مستعد) ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۸:۵۶ رهنمون سرمایه
نبض بازار ویژه ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۸:۵۵ مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر اماکو
چارت سوار ( تحلیل تکنیکی یک سهم ) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۸:۲۹ رهنمون سرمایه
کدال چین ( موشکافی صورتهای مالی) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۷:۵۸ رهنمون سرمایه
کدال چین ( موشکافی صورتهای مالی) آزاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۷:۵۳ رهنمون سرمایه
پیش نگر بورسی ( پیش بینی تکنیکی بازار فردا ) آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۲۳:۴۹ رهنمون سرمایه
وقابع اقتصادی آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۲۳:۳۱ رهنمون سرمایه
نماگرهای اقتصادی آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۲۳:۲۳ رهنمون سرمایه
نماگرهای اقتصادی آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۷ رهنمون سرمایه
نماگرهای اقتصادی آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۴ رهنمون سرمایه
تحلیل روند دلار (30 مهرماه)
دلار به پایان رشد خود رسیده است؟
وقابع اقتصادی آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۳ رهنمون سرمایه
نماگرهای اقتصادی آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۱ رهنمون سرمایه
روندنگر (تحلیل تکنیکی شاخص کل بورس) آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳:۱۶ رهنمون سرمایه
تحلیل روند شاخص کل بورس(30مهرماه)
ایا رشد شاخص ادامه می یابد؟
تحلیل بنیادی آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۲۰:۲۱ مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر اماکو #فخوز #فملی #فباهنر #زنگان
نبض بازار ویژه ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۶:۳۰ مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر اماکو
زیر پوست تالار آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۵:۳۷ رهنمون سرمایه
شنیده ها آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۱:۴۳ مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر اماکو
کدال چین ( موشکافی صورتهای مالی) آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۱:۴۰ رهنمون سرمایه
رویدادهای پنهان آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۱:۲۳ رهنمون سرمایه
رویدادهای پنهان آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۱:۲۱ رهنمون سرمایه
رویدادهای پنهان آزاد ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۱:۱۷ رهنمون سرمایه
1180 مورد يافت شد، نمايش 0 تا 50. ابتدا قبلي 1 , 2 , 3 , 4 , 5 انتها